Contact Us  |  Manual  |  ID Application Form  |  Software Requirement
   
User ID :
Password :
 
APPLICATION FORM BOLEH DI DAPATI MELALUI URL DIBAWAH-->

HTTP://JPD.GOV.BN/SITEPAGES/LAND%20TRANSPORT%20DEPARTMENT/ADVERTS/APPLICATION%20FORMS/BORANG%20SPD.ASPX


AKTIF SEMULA AKAUN DIGANTUNG

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 
1) SURAT RAYUAN DARIPADA SYARIKAT DAN TUNJUK SEBAB

ANTARA SEBAB-SEBAB AKAUN DIGANTUNG DIKENAKAN BAYARAN SEPERTI BERIKUT:-
1)PENGGUNA MENGONGSIKAN AKAUN SPD BERSAMA ORANG LAIN
2)TERIMA ADUAN DAN MENYALAHGUNAKAN MAKLUMAT YANG DIMASUKKAN
3)MENERIMA ARAHAN DARIPADA PIHAK ATASAN ATAS SEBAB-SEBAB TERTENTU
4)AKAUN TIDAK AKTIF MELEBIHI 3 BULAN KE ATAS DENGAN TIDAK MEMAKLUMKAN AWAL ATAUPUN ALASAN TIDAK MUNASABAH
5)SYARIKAT TIDAK MEMBAYAR YURAN TAHUNAN
 
Copyrights 2006-2008 Land Transport Department. All rights reserved.