Contact Us  |  Manual  |  ID Application Form  |  Software Requirement
   
User ID :
Password :
 
*****SELAMAT MENYAMBUT HARI KELUARGA*****

PERHATIAN KEPADA SEMUA PENGUNA SPD YANG DIHORMATI, 

%%%%%%%%%%%!!!!!PEMBERITAHUAN!!!!!%%%%%%%%%%%

SISTEM PENGANGKUTAN DARAT AKAN DI BERHENTIKAN PERKHIDMATANNYA BUAT SEMENTARA WAKTU PADA HARI INI 01/07/2013 JAM 6PM ATAS SEBAB TIDAK DAPAT DI ELAKAN DAN DIJANGKA AKAN MEMAKAN MASA 2 JAM SAHAJA SEKIAN DISAMPAIKAN UNTUK MAKLUMAN BERSAMA. TERIMA KASIH.

ADALAH DIMAKLUMKAN JIKA ADA KENDERAAN BG (KENDERAAN KERAJAAN) ATAU DC(DIPLOMATIK) YANG AKAN DIDAFTARKAN, SUPAYA DATANG KE JPD UNTUK DIMASUKAN OLEH KAKITANGAN JPD SEPERTI BIASA SEKIAN DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
 
ATTENTION TO ALL CAR DEALERS. PLEASE KINDLY SUBMIT YOUR VEHICLE REGISTRATION & TECHNICAL APPLICATION AS BUSINESS USER IF THE APPLICATION APPEARED ON THE MENU BAR. ANY QUERIES PLEASE CONTACT THE SUPPORT TEAM. THANK YOU

ASSALAMUALAIKUM/SALAM SEJAHTERA KEPADA BAKAL PENGUNA YANG DIHORMATI,
BAGI MENGAKSES PERKHIDMATAN 'ONLINE' SPD, AWDA BOLEH MENGISIKAN BORANG PERMOHONAN ID DAN HANTAR KE BAHAGIAN SPD DI TINGKAT 1, IBU PEJABAT JABATAN PNGANGKUTAN DARAT, JALAN GADONG, BERIBI PADA WAKTU PEJABAT DIBUKA ATAU EMAIL KE:
SPD_APPLICATION@LAND-TRANSPORT.GOV.BN
LOGIN KE SPD AKAN MENGGUNAKAN NO KAD PENGENALAN NBD SEBAGAI ID DAN KATA-MASUK AKAN DIBERIKAN JIKA PENDAFTARAN DILULUSKAN. 

WELCOME TO OUR VALUED INTENDED USERS,
FOR ACCESS TO SPD ONLINE SERVICES, YOU MAY FILL THE ID APPLICATION FORM AND SEND IT TO THE SPD SECTION, 1ST FLOOR, HQ LAND TRANSPORT DEPARTMENT, JALAN GADONG, BERIBI DURING OFFICE HOURS OR EMAIL TO :
SPD_APPLICATION@LAND-TRANSPORT.GOV.BN
LOGIN TO SPD IS USING BRUNEI IC NUMBER AS AN ID AND PASSWORD AS PER ASSIGNED (UPON SUCCESSFUL REGISTRATION).

 
Copyrights 2006-2008 Land Transport Department. All rights reserved.